Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Бразил го/ја нападна Tamil Nadu, Индија
Ден 4,890, 06:04 (пред еден час)

Resistance war started

Започна востание во Shaanxi
Ден 4,890, 05:51 (пред 2 часа)

Subscribe to all articles