Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Бугарија го/ја нападна Bukovina, Украина
Ден 4,898, 08:09 (пред 3 часа)

Region under attack

Куба го/ја нападна Donbas, Украина
Ден 4,898, 04:41 (пред 7 часа)

Region under attack

Украина го/ја нападна Asturias, Шпанија
Ден 4,898, 02:18 (пред 9 часа)

Subscribe to all articles from Украина