Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Украина го/ја нападна Abkhazia, Хрватска
Ден 4,442, 13:22 (пред 4 часа)

Resistance war started

Започна востание во Kalimantan
Ден 4,442, 13:04 (пред 5 часа)

Region under attack

Чиле го/ја нападна Sloboda, Украина
Ден 4,442, 05:02 (пред 13 часа)

Subscribe to all articles from Украина