Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Шпанија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 4,449, 03:10 (пред 2 часа)

Resistance war started

Започна востание во Sorlandet
Ден 4,449, 01:40 (пред 4 часа)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Centro, Русија
Ден 4,449, 01:09 (пред 4 часа)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Extremadura, Србија
Ден 4,448, 18:35 (пред 11 часа)

Subscribe to all articles from Шпанија