Вклучи/Исклучи амбиент
Resistance war started

Започна востание во Quebec
Ден 4,645, 13:04 (пред еден час)

Region under attack

Литванија го/ја нападна Nunavut, Канада
Ден 4,645, 09:45 (пред 4 часа)

Subscribe to all articles from Литванија