Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Полска го/ја нападна Sarawak, Малезија
Ден 5,087, 12:04 (пред 5 часа)

Region under attack

Полска го/ја нападна Sorlandet, Норвешка
Ден 5,087, 11:48 (пред 5 часа)

Resistance war started

Започна востание во Southern Bohemia
Ден 5,087, 10:07 (пред 7 часа)

Subscribe to all articles from Полска