Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Полска го/ја нападна Ostlandet, Норвешка
Ден 4,645, 10:18 (пред 18 часа)

Subscribe to all articles from Норвешка