Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Финска го/ја нападна Nord-Norge, Норвешка
Ден 5,429, 22:22 (пред 21 часа)

Subscribe to all articles from Норвешка