Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Германија го/ја нападна Scania, Шведска
Ден 4,445, 00:53 (пред 2 часа)

Region under attack

Шведска го/ја нападна Lapland, Финска
Ден 4,445, 00:05 (пред 3 часа)

Region under attack

Шведска го/ја нападна Kurzeme, Летонија
Ден 4,445, 00:05 (пред 3 часа)

Resistance war started

Започна востание во North Carolina
Ден 4,444, 14:20 (пред 13 часа)

Subscribe to all articles from Шведска