Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Јапонија го/ја нападна Kyushu, Естонија
Ден 4,447, 23:38 (пред еден час)

Region under attack

Израел го/ја нападна Pohja-Eesti, Естонија
Ден 4,447, 23:38 (пред еден час)

Region under attack

Полска го/ја нападна Kesk-Eesti, Естонија
Ден 4,447, 11:28 (пред 13 часа)

Resistance war started

Започна востание во South East States
Ден 4,447, 02:25 (пред 22 часа)

Subscribe to all articles from Естонија