Вклучи/Исклучи амбиент
New taxes

Изменети даноци за Sand
Ден 4,848, 12:30 (пред 8 часа)

Region under attack

Италија го/ја нападна Liguria, Романија
Ден 4,848, 02:02 (пред 18 часа)

Subscribe to all articles from Италија