Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Аргентина го/ја нападна Pando, Боливија
Ден 4,641, 10:37 (пред 20 часа)

War Declared

Кипар prepares an airstrike on Боливија
Ден 4,641, 08:05 (пред 23 часа)

Subscribe to all articles from Боливија