Вклучи/Исклучи амбиент
71 71

North Korea is now D.W.A.R.F.!

пред 6 дена објавено во: Политички дебати и анализа Северна Кореја
62 62

Comunicat presedinte ziua 5,545

пред 3 дена објавено во: Политички дебати и анализа Романија
Subscribe to all articles