Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Унгарија го/ја нападна Bratislava, Словачка
Ден 4,854, 18:13 (пред 15 минути)

Region under attack

Унгарија го/ја нападна Crete, Грција
Ден 4,854, 18:11 (пред 17 минути)

Region under attack

Унгарија го/ја нападна Vorarlberg, Хрватска
Ден 4,854, 18:06 (пред 22 минути)

Region under attack

Хрватска го/ја нападна Sicily, Португалија
Ден 4,854, 18:04 (пред 24 минути)

Subscribe to all articles