Вклучи/Исклучи амбиент
Resistance war started

Започна востание во Dnipro
Ден 5,082, 14:33 (пред 3 минути)

Resistance war started

Започна востание во Galicia
Ден 5,082, 14:11 (пред 25 минути)

Resistance war started

Започна востание во Central Black Earth
Ден 5,082, 14:08 (пред 28 минути)

Donation

Турција изврши донација на National Bank of Turkey
Ден 5,082, 13:50 (пред 47 минути)

Region under attack

Чиле го/ја нападна Volga, Турција
Ден 5,082, 13:26 (пред еден час)

Subscribe to all articles