Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Литванија го/ја нападна Kaliningrad, Русија
Ден 4,619, 05:54 (пред 6 минути)

Resistance war started

Започна востание во Pays de la Loire
Ден 4,619, 05:30 (пред 30 минути)

Subscribe to all articles