Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Египет го/ја нападна Lower Egypt, Турција
Ден 5,124, 05:44 (пред еден час)

Region under attack

Египет го/ја нападна Southern Cyprus, Кипар
Ден 5,123, 16:08 (пред 15 часа)

Region under attack

Израел го/ја нападна Sinai, Египет
Ден 5,123, 15:00 (пред 16 часа)

Subscribe to all articles from Египет