Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Индија го/ја нападна Punjab, Пакистан
Ден 5,083, 20:39 (пред 8 часа)

Region under attack

Пакистан го/ја нападна Balochistan, Иран
Ден 5,083, 08:30 (пред 20 часа)

Subscribe to all articles from Пакистан