Вклучи/Исклучи амбиент
War Declared

Словенија му/ѝ објави војна на Франција
Ден 5,083, 08:00 (пред еден час)

Donation

Франција изврши донација на aybabtu
Ден 5,083, 01:10 (пред 8 часа)

Region under attack

Франција го/ја нападна Sardinia, Италија
Ден 5,083, 00:31 (пред 9 часа)

Subscribe to all articles from Франција