Вклучи/Исклучи амбиент
Donation

Германија изврши донација на Bundesbank
Ден 4,645, 09:25 (пред 5 часа)

Resource Concession proposal

A Resource Concession law to Estonia has been proposed.
Ден 4,645, 01:16 (пред 13 часа)

Resistance war started

Започна востание во Midtjylland
Ден 4,645, 01:02 (пред 14 часа)

Subscribe to all articles from Германија