Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Кина го/ја нападна Anhui, Чиле
Ден 5,485, 00:45 (пред 7 часа)

Region under attack

Кина го/ја нападна Henan, Словенија
Ден 5,484, 23:00 (пред 9 часа)

Region under attack

Хрватска го/ја нападна Zhejiang, Кина
Ден 5,484, 21:42 (пред 10 часа)

Region under attack

Грција го/ја нападна Sichuan, Кина
Ден 5,484, 16:22 (пред 15 часа)

Region under attack

Кина го/ја нападна Shanxi, Аргентина
Ден 5,484, 12:53 (пред 19 часа)

Subscribe to all articles from Кина