Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Куба го/ја нападна Sicily, Италија
Ден 5,485, 00:41 (пред 7 часа)

Region under attack

Куба го/ја нападна Las Villas, Естонија
Ден 5,485, 00:41 (пред 7 часа)

Region under attack

Куба го/ја нападна Canary Islands, Шпанија
Ден 5,485, 00:40 (пред 7 часа)

Region under attack

Португалија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 5,485, 00:09 (пред 7 часа)

Subscribe to all articles from Куба