Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Куба го/ја нападна Western Cuba, Турција
Ден 4,445, 05:16 (пред еден час)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 4,445, 05:05 (пред еден час)

Region under attack

Куба го/ја нападна Haifa district, Нигерија
Ден 4,445, 03:46 (пред 2 часа)

Subscribe to all articles from Куба