Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Португалија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 5,087, 16:32 (пред еден час)

Region under attack

Естонија го/ја нападна Western Cuba, Куба
Ден 5,087, 03:06 (пред 15 часа)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 5,086, 22:48 (пред 19 часа)

Subscribe to all articles from Куба