Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Русија го/ја нападна Latgale, Летонија
Ден 4,853, 06:18 (пред 8 часа)

New taxes

Изменети даноци за Weapons
Ден 4,853, 05:40 (пред 9 часа)

Subscribe to all articles from Летонија