Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Пакистан го/ја нападна Oulu, Финска
Ден 4,924, 07:53 (пред 7 часа)

Region under attack

Финска го/ја нападна Dublin, Ирска
Ден 4,924, 06:24 (пред 8 часа)

Region under attack

Норвешка го/ја нападна Lapland, Финска
Ден 4,924, 02:54 (пред 12 часа)

Region under attack

Унгарија го/ја нападна Thessaly, Финска
Ден 4,923, 23:16 (пред 15 часа)

Subscribe to all articles from Финска