Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

САД го/ја нападна Missouri, Колумбија
Ден 4,649, 09:11 (пред 2 часа)

The airstrike on Боливија was rejected
Ден 4,649, 07:30 (пред 4 часа)

Subscribe to all articles from Колумбија