Вклучи/Исклучи амбиент
War Declared

Колумбија prepares an airstrike on Јапонија
Ден 4,901, 10:40 (пред 4 минути)

Region under attack

Колумбија го/ја нападна Varna, Бугарија
Ден 4,900, 19:59 (пред 14 часа)

Subscribe to all articles from Колумбија