Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Ирска го/ја нападна Louth, Полска
Ден 4,853, 13:04 (пред еден час)

Region under attack

Финска го/ја нападна Eastern Finland, Ирска
Ден 4,853, 05:40 (пред 8 часа)

Region under attack

Португалија го/ја нападна Shannon, Ирска
Ден 4,853, 02:33 (пред 11 часа)

Region under attack

Канада го/ја нападна Northern Ireland, Ирска
Ден 4,852, 23:58 (пред 14 часа)

Region under attack

Ирска го/ја нападна Maine, Јужна Африка
Ден 4,852, 23:48 (пред 14 часа)

Subscribe to all articles from Ирска