Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Индонезија го/ја нападна Dnipro, Украина
Ден 4,898, 09:18 (пред еден час)

Resistance war started

Започна востание во Gulf of Mexico
Ден 4,898, 08:53 (пред еден час)

Resistance war started

Започна востание во Jharkhand
Ден 4,898, 08:10 (пред 2 часа)

Subscribe to all articles from Индонезија