Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Португалија го/ја нападна Oriente, Куба
Ден 4,849, 01:40 (пред 20 минути)

Region under attack

Португалија го/ја нападна Ruse, Бугарија
Ден 4,849, 01:38 (пред 22 минути)

Region under attack

Португалија го/ја нападна Shannon, Ирска
Ден 4,849, 01:37 (пред 23 минути)

Subscribe to all articles from Португалија