Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Канада го/ја нападна Saskatchewan, Индија
Ден 5,059, 10:58 (пред 4 часа)

Region under attack

Пакистан го/ја нападна Sharjah, Индија
Ден 5,059, 02:31 (пред 13 часа)

Region under attack

Хрватска го/ја нападна Orissa, Индија
Ден 5,059, 00:23 (пред 15 часа)

Region under attack

Индија го/ја нападна Asir, Нигерија
Ден 5,058, 23:22 (пред 16 часа)

Subscribe to all articles from Индија