Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Шведска го/ја нападна Hormozgan, Иран
Ден 4,900, 06:16 (пред 3 дена)

Resistance war started

Започна востание во Kerman Province
Ден 4,900, 06:07 (пред 3 дена)

Region under attack

Шведска го/ја нападна Lapland, Финска
Ден 4,900, 05:49 (пред 3 дена)

Region under attack

Шведска го/ја нападна Gotland, Русија
Ден 4,900, 04:09 (пред 3 дена)

Region under attack

Шведска го/ја нападна Pomerania, Полска
Ден 4,900, 02:32 (пред 3 дена)

Region under attack

Литванија го/ја нападна Scania, Шведска
Ден 4,900, 01:57 (пред 3 дена)

Subscribe to all articles from Шведска