Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Србија го/ја нападна Western Serbia, Бугарија
Ден 4,445, 14:18 (пред 24 минути)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Ostlandet, Норвешка
Ден 4,445, 14:12 (пред 30 минути)

Donation

Филипини изврши донација на Philippine Army
Ден 4,445, 14:10 (пред 33 минути)

Subscribe to all articles