Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Унгарија го/ја нападна Iowa, Чиле
Ден 4,899, 05:44 (пред еден час)

Region under attack

Русија го/ја нападна Aragon, Шпанија
Ден 4,899, 05:28 (пред еден час)

Subscribe to all articles