Вклучи/Исклучи амбиент
Resistance war started

Започна востание во West Virginia
Ден 4,899, 06:37 (пред 5 минути)

Region under attack

Аргентина го/ја нападна Northern Low Amazon, Чиле
Ден 4,899, 06:32 (пред 10 минути)

Resistance war started

Започна востание во Transilvania
Ден 4,899, 06:12 (пред 30 минути)

Subscribe to all articles