Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Перу го/ја нападна Lombardy, Украина
Ден 4,642, 16:28 (пред една минута)

Donation

Србија изврши донација на Narodna Banka Srbije
Ден 4,642, 16:15 (пред 15 минути)

Region under attack

Шпанија го/ја нападна Oulu, Финска
Ден 4,642, 16:13 (пред 16 минути)

Region under attack

Романија го/ја нападна Oklahoma, САД
Ден 4,642, 16:06 (пред 23 минути)

Subscribe to all articles