Вклучи/Исклучи амбиент
Region under attack

Грција го/ја нападна Abruzzo, Црна Гора
Ден 4,900, 01:13 (пред 15 часа)

Resistance war started

Започна востание во Franche-comte
Ден 4,899, 22:45 (пред 17 часа)

Subscribe to all articles from Црна Гора