محیط روشن/خاموش
Region under attack

برزیلبه Bucovina, رومانی حمله کرد
6,000, 20:49 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ترکیهبه Calabria, ایتالیا حمله کرد
6,000, 20:48 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

سوئدبه Bohus, رومانی حمله کرد
6,000, 20:47 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

سوئدبه Kurzeme, لتونی حمله کرد
6,000, 20:47 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

سوئدبه Sichuan, چین حمله کرد
6,000, 20:46 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

سوئدبه Jamtland Harjedalen, اوکراین حمله کرد
6,000, 20:46 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

اسپانیابه Murcia, هلند حمله کرد
6,000, 20:46 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

اسپانیابه Eastern Anatolia, ترکیه حمله کرد
6,000, 20:45 روز (یک ساعت قبل)

Subscribe to all articles