محیط روشن/خاموش
Region under attack

ونزوئلابه Volga, روسیه حمله کرد
4,611, 15:20 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Alaska, آمریکا حمله کرد
4,611, 13:20 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Andalucia, اسپانیا حمله کرد
4,611, 12:55 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه Latgale, لتونی حمله کرد
4,611, 12:55 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

پرتغالبه Extremadura, روسیه حمله کرد
4,611, 12:17 روز ( 5 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from روسیه