محیط روشن/خاموش
Region under attack

آمریکابه Mississippi, بلغارستان حمله کرد
5,498, 22:14 روز (یک دقیقه قبل)

Region under attack

آمریکابه Hormozgan, صربستان حمله کرد
5,498, 20:45 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

کلمبیابه Texas, آمریکا حمله کرد
5,498, 20:41 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

North Macedoniaبه Tennessee, آمریکا حمله کرد
5,498, 20:09 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Quebec, هندوستان حمله کرد
5,498, 19:48 روز ( 2 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آمریکا