محیط روشن/خاموش
Region under attack

روسیهبه Alaska, آمریکا حمله کرد
4,851, 02:38 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

آمریکابه Ha'il, عربستان سعودی حمله کرد
4,851, 00:17 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Rhode Island, کره جنوبی حمله کرد
4,851, 00:17 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Visayas, فیلیپین حمله کرد
4,851, 00:17 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Montana, کلمبیا حمله کرد
4,851, 00:17 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Utah, آمریکا حمله کرد
4,850, 23:36 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Oregon, فنلاند حمله کرد
4,850, 23:11 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه New Jersey, آمریکا حمله کرد
4,850, 21:50 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آمریکا