محیط روشن/خاموش
Region under attack

پرتغالبه Balochistan, پاکستان حمله کرد
4,611, 13:34 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

پاکستانبه Emilia-Romagna, ایتالیا حمله کرد
4,611, 02:55 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

ایرانبه Balochistan, پاکستان حمله کرد
4,611, 01:21 روز ( 16 ساعت قبل )

Region under attack

بلغارستانبه Liguria, پاکستان حمله کرد
4,610, 22:52 روز ( 18 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from پاکستان