محیط روشن/خاموش
Region under attack

سوئدبه Lapland, فنلاند حمله کرد
5,127, 00:37 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

سوئدبه Bohus, ایران حمله کرد
5,126, 08:32 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

نروژبه Svealand, سوئد حمله کرد
5,126, 05:15 روز ( 21 ساعت قبل )

Region under attack

سوئدبه Kurzeme, لتونی حمله کرد
5,126, 03:24 روز ( 23 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه Scania, سوئد حمله کرد
5,125, 23:52 روز (دیروز)

Subscribe to all articles from سوئد