محیط روشن/خاموش
Region under attack

آلبانیبه Andhra Pradesh, اروگوئه حمله کرد
4,349, 06:59 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

کرواسیبه Orissa, اروگوئه حمله کرد
4,349, 06:20 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه Charrua, اروگوئه حمله کرد
4,349, 06:17 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

تایلندبه Central Thailand, اروگوئه حمله کرد
4,349, 02:48 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

اروگوئهبه South West States, نیجریه حمله کرد
4,349, 02:05 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اروگوئه