محیط روشن/خاموش
Region under attack

برزیلبه Azores, پرتغال حمله کرد
5,856, 16:44 روز (30 دقیقه قبل)

Region under attack

پرتغالبه Venezuelan Capital, لتونی حمله کرد
5,856, 16:18 روز (56 دقیقه قبل)

Region under attack

رومانیبه Beni and Cochabamba, پرتغال حمله کرد
5,856, 15:38 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

پرتغالبه Nevada, آفریقای جنوبی حمله کرد
5,856, 10:39 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from پرتغال