محیط روشن/خاموش
Region under attack

مصربه Montana, پرتغال حمله کرد
6,059, 21:38 روز (15 دقیقه قبل)

Region under attack

رومانیبه Yunnan, پرتغال حمله کرد
6,059, 18:29 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

آفریقای جنوبیبه Shanxi, پرتغال حمله کرد
6,059, 18:11 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from پرتغال