محیط روشن/خاموش
40 40

[MoE] PASP - Julho, Semana 1

6 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی پرتغال
28 28

[MoE] PASP - Julho, Semana 2

2 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل نظامی پرتغال
23 23

Pergunta do dia

4 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی پرتغال
19 19

[Quem é ?] Helida fragoso

6 روز قبل منتشر شده در: تعاملات اجتماعی و فرهنگی پرتغال
Subscribe to all articles from پرتغال