محیط روشن/خاموش
17 17

[MT] This is madness

یک ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی فرانسه
12 12

[ELP] Make France Great Again

2 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی فرانسه
Subscribe to all articles from فرانسه