محیط روشن/خاموش
6 6

ENOUGH

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
2 2

Plato you greedy

2 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
1 1

Plato = greedy.

14 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی اتریش
Subscribe to all articles from اتریش