محیط روشن/خاموش
Region under attack

رومانیبه Salzburg, اتریش حمله کرد
4,446, 04:27 روز (3 روز قبل)

Region under attack

ایرانبه Lower Austria, اتریش حمله کرد
4,445, 04:20 روز (4 روز قبل)

Subscribe to all articles from اتریش