محیط روشن/خاموش
Region under attack

برزیلبه Central Hungary, مجارستان حمله کرد
4,380, 05:04 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

شیلیبه Southern Low Amazon, مجارستان حمله کرد
4,380, 02:01 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

آلبانیبه Qinghai, مجارستان حمله کرد
4,380, 00:03 روز ( 6 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Ningxia شروع شد
4,379, 22:55 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from مجارستان