محیط روشن/خاموش
Region under attack

نیجریهبه Plovdiv, فیلیپین حمله کرد
5,856, 11:42 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

ایتالیابه Basilicata, نیجریه حمله کرد
5,856, 02:18 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

ترکیهبه Marmara, نیجریه حمله کرد
5,856, 02:06 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

مصربه South South States, نیجریه حمله کرد
5,855, 23:42 روز ( 17 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from نیجریه