محیط روشن/خاموش
Region under attack

ترکیهبه South South States, نیجریه حمله کرد
4,376, 02:17 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

نیجریهبه Northwest of Mexico, مکزیک حمله کرد
4,376, 01:29 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه South West States, نیجریه حمله کرد
4,376, 01:14 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Charrua, اروگوئه حمله کرد
4,376, 01:00 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Rhone Alps, فرانسه حمله کرد
4,376, 00:32 روز ( 3 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Baja شروع شد
4,375, 22:14 روز ( 5 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در Burgundy شروع شد
4,375, 20:07 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from نیجریه