محیط روشن/خاموش
Region under attack

نیجریهبه North East States, فیلیپین حمله کرد
4,763, 00:14 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه North West States, نیجریه حمله کرد
4,762, 19:52 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه South South States, اندونزی حمله کرد
4,762, 14:22 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

فیلیپینبه North West States, نیجریه حمله کرد
4,762, 05:14 روز ( 21 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from نیجریه