محیط روشن/خاموش
Region under attack

نیجریهبه South Australia, استرالیا حمله کرد
5,090, 09:12 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه North Central States, یونان حمله کرد
5,090, 02:59 روز ( 18 ساعت قبل )

Region under attack

روسیهبه North East States, نیجریه حمله کرد
5,090, 00:44 روز ( 21 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Pampas, آرژانتین حمله کرد
5,090, 00:36 روز ( 21 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from نیجریه