محیط روشن/خاموش
Region under attack

فیلیپینبه Visayas, نیجریه حمله کرد
5,331, 09:45 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Tasmania, استرالیا حمله کرد
5,331, 01:02 روز ( 11 ساعت قبل )

Region under attack

فرانسهبه Brittany, نیجریه حمله کرد
5,331, 00:38 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه South South States, نیجریه حمله کرد
5,330, 22:04 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

یونانبه North Central States, نیجریه حمله کرد
5,330, 20:34 روز ( 16 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from نیجریه