محیط روشن/خاموش
War Declared

ترکیه prepares an airstrike on بلغارستان
4,408, 05:55 روز ( 15 ساعت قبل )

Region under attack

صربستانبه Sumadija, بلغارستان حمله کرد
4,408, 03:46 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

یونانبه Belgrade, بلغارستان حمله کرد
4,408, 00:45 روز ( 20 ساعت قبل )

War Declared

بلغارستان prepares an airstrike on مصر
4,407, 22:45 روز ( 22 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from بلغارستان