محیط روشن/خاموش
Region under attack

کانادابه Alberta, ژاپن حمله کرد
6,087, 21:31 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

اسرائیلبه Nunavut, کانادا حمله کرد
6,087, 21:24 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from کانادا