محیط روشن/خاموش
Region under attack

استونیبه Nazareth North District, هلند حمله کرد
5,175, 23:29 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

آلمانبه Eastern Netherlands, هلند حمله کرد
5,175, 22:58 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

اسپانیابه Murcia, هلند حمله کرد
5,175, 22:27 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

هلندبه Maluku islands, اندونزی حمله کرد
5,175, 22:05 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

برزیلبه Western Netherlands, هلند حمله کرد
5,175, 13:52 روز ( 10 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from هلند