محیط روشن/خاموش
Region under attack

سوئدبه Smaland, هلند حمله کرد
4,921, 03:24 روز ( 7 ساعت قبل )

New Resource Concession

A Resource Concession law to Poland has been approved.
4,921, 02:56 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

هلندبه Norte, پرتغال حمله کرد
4,921, 02:10 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

هلندبه East of England, فنلاند حمله کرد
4,921, 00:52 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

هلندبه Pohja-Eesti, استونی حمله کرد
4,921, 00:35 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

بلژیکبه Southern Netherlands, هلند حمله کرد
4,921, 00:13 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Eastern Netherlands, هلند حمله کرد
4,921, 00:07 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

اندونزیبه Sulawesi, هلند حمله کرد
4,920, 19:21 روز ( 15 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from هلند