محیط روشن/خاموش
Peace rejected

پیشنهاد صلح بین هلند و پرو رد شد
4,611, 16:45 روز (50 دقیقه قبل)

Region under attack

اندونزیبه Northern Territory, هلند حمله کرد
4,611, 15:44 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

مصربه Western Desert, هلند حمله کرد
4,611, 11:03 روز ( 6 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from هلند