محیط روشن/خاموش
Region under attack

ژاپنبه Jeju, کره جنوبی حمله کرد
5,945, 11:02 روز ( 6 ساعت قبل )

Region under attack

کره جنوبیبه Shandong, لیتوانی حمله کرد
5,944, 20:03 روز ( 21 ساعت قبل )

Region under attack

کره جنوبیبه Gyeongsangbuk-do, لتونی حمله کرد
5,944, 20:03 روز ( 21 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from South-Korea