محیط روشن/خاموش
Region under attack

پرتغالبه Valley of Mexico, North Macedonia حمله کرد
5,946, 04:28 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

North Macedoniaبه East of England, برزیل حمله کرد
5,946, 01:41 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

North Macedoniaبه Sloboda, اوکراین حمله کرد
5,946, 01:40 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from North-Macedonia