محیط روشن/خاموش
Region under attack

استونیبه South South States, نیجریه حمله کرد
4,641, 00:32 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

نیوزیلندبه Shikoku, استونی حمله کرد
4,641, 00:30 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

استونیبه Kinki, ژاپن حمله کرد
4,640, 23:57 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

استونیبه Haifa district, کره شمالی حمله کرد
4,640, 23:50 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه Laane-Eesti, استونی حمله کرد
4,640, 21:30 روز ( 10 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from استونی