محیط روشن/خاموش
Region under attack

رومانیبه West Bengal, هندوستان حمله کرد
4,451, 16:24 روز ( 4 ساعت قبل )

Region under attack

بلغارستانبه Oltenia, رومانی حمله کرد
4,451, 16:16 روز ( 4 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from رومانی