محیط روشن/خاموش
Region under attack

اوکراینبه Bucovina, رومانی حمله کرد
4,922, 22:36 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

رومانیبه Fars, جمهوری مولداوی حمله کرد
4,922, 22:20 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

بلغارستانبه Moldova, رومانی حمله کرد
4,922, 18:55 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

رومانیبه Northwestern Iran, ایران حمله کرد
4,922, 16:58 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

صربستانبه Western Serbia, رومانی حمله کرد
4,922, 15:51 روز ( 8 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from رومانی